Forms

* मदत अर्ज डाउनलोड करून त्याची प्रिंट घ्यावी. तो सुवाच्च अक्षरात पूर्ण भरावा. आर्थिक साहाय्याची रक्कम ठरविण्याचा अंतिम निर्णय व्यवस्थापक समितीचा राहील.

* ब्राह्मण विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ, ठाणे यांच्या तर्फे १०/१२ वी आणि पदवीधर पास ब्राह्मण विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी लोन स्कॉलरशिप मिळते. टेलिफोन नं (०२२) २५४५४८३५.

Office Time : Morning 9:30 - 11:00.

मदत अर्ज

Donation Form